Gamla Ångbåtsbryggan av trä. Troligtvis slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet