Agne Malmborg hos ålekvassen, systern Cecilia i sällskap. Bild från 1975

Bild från Beth-Karin Malmborgs urklippssamling