Donsö 1896

Enligt Justus Karlssons bok skall detta vara: Tre av besättningen går ut med backorna till GG 184 Fågeln. Från vänster: Gustav Hansson Gunne, John Karlsson

och Karl Olausson.