Donsö Hamn slutet av 1970-talet

Båtarna från vänster: GG 438 Clipperton (närmast kajen), GG 456 Sydfors, GG 359 Dunö (närmast kajen), GG 934 (Monsun), GG 111 Vanadis, GG 370 Carla, GG 36 Åsa (närmast kajen), GG 597 Midsjö,

GG 517 Kenty, GG 353 Daisy, GG 411 Tylön (närmast kajen), GG 742 Runö.