Donsöbor på isen i hamnen framför GG 245 Laval, Donsö. Isvintern 1940.

Från vänster: Josef Johnsson, Olle Kristensson, Karl-Axel Bergman, Gustaf-Adolf Carlsson, antagligen bilchauffören, Albert Olsson, Ivar Patriksson, Sven Gustafsson och John-Olof Johnsson.

De tre barnen är troligtvis Olle Kristenssons barn. Ann-Marie, Sven-Olof och Lisbeth.