Donsöfiskare på väg till fisket tidigt en sommarmorron för länge sedan