På däcket på GG 411 Karin i hamnen på Donsö                                                       

Från vänster: John Bergman, Karl-Axel Bergman, Viktor Bergman? och Åke Bergman ? på lästången.