GG 211 Sidney, Donsö i Fiskhamnen under krigsåren på 1940-talet

Han med armarna på ryggen kan vara "Lökens Karl" enligt Hasse. Han med glaskulorna kan vara "Folke på Ziva"