Donsö Hamn 1948

Närmsta bryggan: GG 19 Dolly, GG 292 Pinero och GG 426 Balder längst ut. Södra bryggan: GG 1 Lizzie, GG 143 Capråny och GG 219 Lisa längst ut.