Donsö Ångbåtsbrygga 1950-talet

GG 64 Albatross och GG 737 Elsa på insidan och Sofia på utsidan av ångbåtsbryggan