Bilder från 1975  

Karl-Otto Carlsson på GG 36 Åsa, Bertil Fhager delägare i vadbinderiet Nilsson & Fhager, samt Karl-Ottos son Thomas 

Bild från Beth-Karin Malmborgs urklippssamling