Donsö Vrångö Assuransen hade 50 års jubileum 24 juni 1958 på restaurangen vid Styrsö Bratten

2 fiskebåtar från Vrångö och 2 fiskebåtar från Donsö, GG 742 Thyra och GG 569 Vingaborg transporterade gästerna.