Ostindiefararen Göteborg III.s ankomst till Göteborg från Kina  2007-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böttö Fyrplats

 

På väg in från Böttö mot Rivö ankarplats

 

 

 

Ostindiefararen har ankrat på Rivö ankarplats

 

 

 

Folksamling vid Röda Sten

Röda Sten tycks ha övertagits av Danskarna.

Man ser borta i horisonten alla avgaserna som la sig som ett lock runt Götheborg III

Bohuslän på väg in i hamnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fest på Frihamns piren under ledning av Harald Treutiger.

Folkfest