Bilder från Norra Slingan 2023

                                      Bilder tagna 19 juni 2023

 

 

 

 

 

 

                                               Bilder september och oktober 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Bilder tagna 2023-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Bilder 2023-11-22     Tagna av Lennart Waern