Prospero

Prospero till ankars på ankarplats "Bravo" Göteborgs Redd. april 2010

Prospero med ankaret klart för att släppas. April 2010