Fiskebåtar från Donsö i Falkenbergs hamn under andra världskriget

Från vänster: Kattegatt, CC 411 Karin, GG 467 Nautic, GG 387 Älvfors, GG 517 Verona