Donsöfiskare på bussresa till Falkenberg och besöker Per-Arne Korshags Laxfabrik. 1990-talet