Fiskebåtar Öckerö   1960-talet

       
GG 108 Najaden      
GG 246 Libanon      
GG 334 Timor (Träbåt)      
       
GG 334 Timor 1960-talet      
       
GG 367 Vingafors