Donsö 1930-40-talet uppskattning

Intaget på Donsö